Business Planning, Strategy & Execution

You can learn from your experiences and then use those lessons to shift strategy and try new interventions, as needed.

About Us Our Services
High Quality
Consulting Services

Competitive and hard to understand what exactly is on offer.

Our Services

I am Marko, Financial Advisor

The market is hard to understand what exactly is on offer.

About Me My Services

Free and impartial money advice

We Are Experienced
In Mortgage & Financial Advice!

We help you to ensure everyone is in the right jobs.

Jura

Poprvé s informací o peer mentoringu přišla sestra, když jsem ležel na JIP. Podrobné informace jsme našli na netu a podle jejich příběhu jsme jednoho oslovili.

Lenka Štěrbová

Vrátit se po roční léčbě v nemocnici zpět do normálního života, navíc s nově nabytým handicapem v podobě invalidního vozíku, je náročný úkol. Peermentorka Jitka pro mě byla doslova lodivodem, pomohla mi dobrou radou v různých praktických obtížích.

Jarda z Točníku (VIDEO)

Nastávají situace, kdy se v rámci poskytované služby mezi peer mentorem a klientem utváří přátelství. Navázání bližšího kamarádského vztahu, tak často obohatí nejen klienta, ale peera samotného. Ani takové situace nejsou výjimkou. (VIDEO)

Jaroslav z Poličky (VIDEO)

Peer mentor umí poradit a správně nasměrovat klienta také v rámci zdravotních komplikací, jako jsou dekubity nebo jiné neduhy. Často z vlastní zkušenosti ví, co funguje. Tuto svojí zkušenost se snaží předávat dál. (VIDEO)

Kamila z Prahy (VIDEO)

Jak funguje služba peer mentoring očima podpořených klientů? Na to se můžete podívat ve videu, kde Kamila popisuje svojí zkušenost s peerkou Jitkou Burianovou z Prahy. (VIDEO)

Katka Maxová

Aleši, děkuji za Tvoje slova, která potřebují slyšet, když mi je těžko. I já totiž pomáhám lidem (organizuji pobyty pro lidi s DMO), a když se daří, mám z toho radost... Ale někdy je to obtížné, a právě tehdy se obracím vždy na Tebe. Díky Tobě se soustředím na to dobré a nemyslím na blbosti!…

Profitable And Successful Investments

Accounting, Market
Economic Indicators
& Sales Data

Innovative Solutions

Innovative Solutions offers services, development services and consulting to help you make the best technology.

On Time Services

Mutual funds from many investors to purchase broad range of investments, such as stocks, goals, and dreams.

Best Support

We bring the right people business solutions to challenge established thinking and drive transformation.

We Are Trusted

Client’s Testimonials

We understand the importance of approaching each work integrally and believe in the power of simple and easy communication.

Request a Consultation

    Don’t Miss Latest

    News & Headlines

    Follow our latest news and thoughts which focuses exclusively on design, art, vintage, and also our latest work updates.