Sociální služba

Sociální služba Peer Mentoring

Poskytovatel sociální služby: Česká asociace paraplegiků - CZEPA, z.s. (dále jen „CZEPA“)

Registrovaná sociální služba – sociální rehabilitace „Peer mentoring“ č. 4390581

Posláním služby je posílit a povzbudit lidi po poranění míchy při návratu do každodenního života díky intenzivní podpoře člověkem s podobnou životní zkušeností, tzv. peer mentorem/kou.

Cílem služby

  • aktivizovat vnitřní síly pro návrat do běžného života společnosti

  • podpořit a poradit v samostatném řešení praktických záležitostí spojených se životem na vozíku

  • naučit se nebo vytrénovat dovednosti pro praktický život na vozíku

Cílová skupina

Dospělí lidé ve věku 11-80 let, kteří z důvodu zdravotního postižení – po poškození míchy po úrazu páteře nebo onemocnění míchy – potřebují pomoc při zvládnutí životních situací spojených se znovu zapojením se do každodenního běžného života ve společnosti a jejich rodinní příslušníci či osoby blízké.

Zásady poskytování služby

Odbornost

Dostupnost

Individuální a respektující přístup

Důstojnost a důvěrnost

Kapacita

Vždy max. 15 klientů v jeden okamžik (tzv. okamžitá kapacita)

nebo

Celkem max. 65 klientů s aktivní dohodou (tzv. maximální kapacita)

Úhrada za službu

Služba je uživatelům poskytována bezplatně.

Místo poskytování služby

Služba se poskytuje v místě bydliště klienta nebo v jeho přirozeném prostředí, případně doplňkově po online platformách, na které jsou zvyklí jak klienti, tak i peer mentoři. Zázemí pro pracovníky se nachází v Praze v sídle organizace CZEPA – Česká asociace paraplegiků, z.s.

Provozní doba kontaktního místa

CZEPA, Dygrýnova 1816/8, Praha 14 – Černý Most

Úterý

9:00 - 16:00

Čtvrtek

9:00 - 16:00

Provozní doba služby v terénu

Pondělí

8:00 - 18:00

Úterý

8:00 - 18:00

Středa

8:00 - 18:00

Čtvrtek

8:00 - 18:00

Pátek

8:00 - 18:00

Případně dle individuální dohody s peer mentorem

Kontakty

Mgr. Marek Jonczy

vedoucí služby

Telefon

777 045 644

Email

peer@czepa.cz

Lucie Marková, DiS.

sociální pracovnice služby

Telefon

736 194 007

Email

markova@czepa.cz

Kontakty na jednotlivé peer mentory

Dokumenty ke stažení

Základní informace o sociální službě Peer mentoring, poslání, Cíle služby, komu je služba určena, zásady poskytování, rozsah a kapacita služby. Kontakty. Uplatňování vlastní vůle klientů služby. Ochrana klienta před předsudky a negativním hodnocením.

  Pravidla služby (PDF 187 kB)

Pravidla poskytování sociální služby Peer mentoring. Popis principů fungování služby mezi klientem a peer mentorem.

Informace o mimořádných a havarijních situacích, které mohou nastat v rámci realizace služby – stručné resumé.

  Stížnosti (PDF 158 kB)

Podrobný popis, jakým způsobem si může klient či jiná osoba podat stížnost na kvalitu, dostupnost či jinou skutečnost v rámci sociální služby.

Pravidla pro zpracování a nakládání s osobními údaji jsou realizována dle směrnice organizace CZEPA, z.s.

Na základě individuálních potřeb klienta využíváme s jeho vědomím a souhlasem metodu případové spolupráce – case management. Jedná se o spolupráci více odborníků/pracovišť na řešení klientovy nepříznivé sociální situace.