Často kladené otázky

 • Je to muž nebo žena s poraněním míchy.
 • Na vozíku je delší čas a žije naplno.
 • Dokáže pochopit, jak těžkou životní situaci poranění míchy přináší.
 • Dokáže snaze porozumět nadějím i obavám, které zranění přináší.
 • Každý peer mentor prošel odborným výcvikem.
 • Spolupracuje se zkušenými odborníky v rámci organizace CZEPA, z.s..
 • Úkolem peera je vyslechnout, povzbudit a předat praktické rady.
 • Rád se s tebou podělí o své zkušenosti.
 • Pomůže ti rozplánovat jednotlivé kroky k naplnění tvých cílů.
 • Pomůže tě správně nasměrovat, abys věděl, kde a co, jak můžeš zařídit.
 • Dokáže tě motivovat pro aktivní život s vozíkem.
 • Bude s tebou, jak dlouho budeš potřebovat.
 • Se soběstačností v běžných denních činnostech.
 • S výběrem kompenzačních pomůcek.
 • S prevencí i řešením zdravotních komplikací.
 • S bezbariérovými úpravami.
 • S orientací v příspěvcích a dávkách pro osoby se zdravotním postižením.
 • S přehledem o možnostech nadačních příspěvků a o dalších finančních zdrojích.
 • S výběrem lékařské a rehabilitační péče ve tvém regionu.
 • S otázkami sexuality a reprodukce po poranění míchy.
 • S návratem do zaměstnání a ke vzdělávání.
 • S vyhledáním asistenčních, pečovatelských, odlehčovacích a dalších podpůrných služeb v regionu.
 • S orientací v míře potřeby péče a asistence.
 • S osvojením technik péče a asistence.
 • S výběrem pomůcek k asistenci.
 • S volnočasovými aktivitami a sportem.
 • S výběrem vhodných pomůcek k volnočasovým a sportovním aktivitám.
 • Další témata, která tě mohou trápit nebo je potřebuješ řešit.
 • V případě zájmu o službu, je potřeba oslovit koordinátora peer mentoringu. Po potvrzení zájmu a stanovení tvých potřeb, ti bude doporučen konkrétní peer mentor.
 • Koordinátor ti zašle veškerou dokumentaci vč. dohody o provedení služby.
 • Na základě tvého svolení tě bude telefonicky kontaktovat náš peer, který si s tebou dohodne osobní či jinou schůzku.
 • Při výběru peera se snažíme zohledňovat jeho dostupnost, zda jsi muž nebo žena, podobnou výškou poranění míchy, témata a oblasti se kterými potřebuješ poradit nebo se v nich posunout.
 • Peer mentor za tebou přijede domů nebo kam bude potřeba. Naši peeři pracují po celé České republice.
 • Ano i ty sám se můžeš rozhodnout pro konkrétního peer mentora. Podívej se do složky peer mentoři.
 • Peer mentora můžeš oslovit skrze uvedené kontakty.
 • Můžeš využít také komunikační formulář a peerovi napsat přímo přes webové stránky. Peer mentor tě co nejdříve kontaktujte a poskytne ti vstupní informace. Následně kontaktuje koordinátora a probere s ním tvé zapojení do služby.
 • Poté tě kontaktuje koordinátor služby, který tě informuje o tom, zda je peer dostupný a zda je pro tebe opravdu vhodný. V případě že ano, poskytne ti veškerou potřebnou dokumentaci včetně dohody o provedení služby nebo nabídne jiného peer mentora.
 • Můžeš také kontaktovat přímo koordinátora, který ti s výběrem peer mentora rád pomůže nebo sám nějakého nabídne.
 • Ano. V současné době je sociální služba peer mentoring bezplatná!

Můžeme pomoci i Tobě