Bezbariérové bydlení pro vozíčkáře po poranění míchy

Bezbariérové bydlení

Služba peer mentoring se v roce 2022 zapojila do projektu bezbariérového bydlení pro vozíčkáře. Smyslem projektu byl odborný dohled a edukace v souvislosti s bezbariérovými úpravami bydlení vozíčkářů, kteří se kvůli úrazu páteře nebo onemocnění míchy ocitli náhle na vozíku a potřebuji okamžitě po návratu z nemocničních zařízení řešit svá nepřístupná bydlení pro pohyb na invalidním vozíku. Projekt byl realizován prostřednictvím:

  • odborných seminářů (v rehabilitačních ústavech na spinálních jednotkách),
  • online odborným poradenstvím (na dálku přes kameru nebo telefon/počítač) a
  • odbornými supervizemi (při osobních návštěvách u klientů doma.

Projekt byl finančně podpořen ze státního rozpočtu prostřednictvím Ministerstva pro místní rozvoj.