Hledáme peer mentory – zkušené vozíčkáře s poraněním míchy, kteří se stanou průvodci novým vozíčkářům

Hledáme peer mentory

Česká asociace paraplegiků – CZEPA vyhlašuje výběrové řízení do sociální služby, sociální rehabilitace – peer mentoring pro vozíčkáře s poraněním míchy. Hledáme posily do již fungujícího týmu peer mentorů, který pracuje od roku 2018.

Výběrové řízení zahrnuje osobní pohovor, školící a sebepoznávací část.

Po ukončení dvou víkendového školení proběhne další výběr, kdy budou z absolventů vybráni vozíčkáři na pozice peer mentorů.

Následný pracovní poměr nabízíme na DPČ. Časová náročnost je pohyblivá, průměrně okolo 10–40 hodin měsíčně (vč. administrativy). Své časové vytížení i rozložení práce si každý peer mentor řídí sám, práci lze snadno kombinovat se zaměstnáním i volnočasovými aktivitami.

Pro toto výběrové řízení hledáme vozíčkáře s diagnózou tetraplegie (vysoká míšní léze) a pentaplegie (vysoká míšní léze + případně umělá plicní ventilace) a paraplegiky s přidruženou komplikací horních končetin (ochrnutí, amputace).

Časový harmonogram

První kolo: pohovory se zájemci (15.červen 2022)
Druhé kolo: odborné školení v rozsahu 2 víkendů (říjen a listopad 2022)
O ukončeném výběru na pozici peer mentora budou účastníci informováni písemnou formou do 14 dnů po ukončení školící části.

Základní předpoklady peer mentora

 • minimálně 3 roky na vozíku po poranění míchy
 • velmi dobrá adaptace na postižení, aktivní životní styl
 • zkušenost s pracovním poměrem (studiem) na vozíku výhodou
 • dobré komunikační schopnosti, empatie
 • samostatnost, spolehlivost
 • dobrá psychická i fyzická kondice
 • časová flexibilita a samostatná mobilita

Nabízíme

 • pracovní uplatnění s možností individuálního nastavení časového vytížení a pracovní doby
 • zajímavou, pestrou a smysluplnou práci
 • samostatnou práci
 • možnost využít vaše osobní zkušenosti k pomoci druhým
 • šanci být součástí týmu, který tvoří nový a zásadní program podpory pro vozíčkáře s poraněním míchy, založený na principech osvědčených v zahraničí

Přihláška do výběrového řízení

Zájemci zašlou do 5. června 2022 na adresu peer@czepa.cz:

 • profesní životopis
 • motivační dopis vč. popisu, jak funguji v běžném životě, max. 6000 znaků včetně mezer

Na základě dodaných podkladů budou vybráni uchazeči, kteří budou pozváni k osobním pohovorům.
Podrobné informace o sociální službě peer mentoring naleznete na www.peermentor.cz

V případě otázek se obraťte na koordinátora služby peer mentoring pana Marka Jonczyho, peer@czepa.cz, 777 045 644

Hledáme peer mentory