Peer mentoring podpořila Nadace ČEZ

Nadace ČEZ

V období 04/2022–04/2023 získala finanční podporu služba peer mentoring také v rámci Nadace ČEZ. Poskytnutá dotace ve výši 75 000 korun byla využita na cestovné peer mentorů, kteří navštěvovali klienty za účelem konzultace bezbariérových úprav v domácím prostředí. Z velké části se jednalo o klienty se kterými se peer mentoři sekával ještě v rámci rehabilitačního pobytu v rehabilitačních ústavech (Luže, Kladruby, Hrabyně), aby společně hovořili o možnostech bezbariérových úprav, které budou zásadní pro pohyb vozíčkáře po návratu do domácího prostředí. Tato spolupráce velmi často pokračovala také po návratu do domácí péče, kdy peer mentor společně s klientem a dalšími rodinnými příslušníky nebo pečujícími, konzultoval vhodné bezbariérové úpravy na základě svých osobních zkušeností.  V případě potřeby zprostředkoval kontakt na další odborníky z organizace CZEPA.

Ve vymezeném smluvním období podpory ze strany Nadace ČEZ, získalo takovou odporu ze strany peer mentorů celkem 71 klientů, které peer mentoři také osobně navštívili.