Právní poradenství zaštítěné Mgr. Radkou Pešlovou

Právní poradenství

Pokud i Vy jste v nelehké životní situaci a potřebujete právní podporu, neváhejte se obrátit na bezplatnou poradu právničky. Poradenství je poskytováno prostřednictvím sociálních pracovnic CZEPA a toto poradenství mohou využití zejména osoby s poraněním míchy či jejich pečující osoby.

Právní poradenství je poskytováno pouze v souvislosti se systémem sociálních dávek pro osoby se zdravotním postižením – konkrétně se jedná například o problematiku – přiznávání průkazů ZTP, příspěvků na zvláštní pomůcky (např. i zamítnutí snížení spoluúčasti příspěvku na zvl. pomůcku), příspěvku na péči, invalidních důchodů …

Mgr. Radka Pešlová se přes dvacet let věnuje sociálnímu právu, má profesní zkušenost z pozice státních institucí, poraden pro osoby se zdravotním postižením i pro pečující osoby, vyučovala na vysoké škole sociálně-právní ochranu zdravotně znevýhodněných, dlouhodobě školí kurzy v široké škále sociálních témat (příspěvek na péči, důchody, dávky pro osoby se zdravotním postižením, státní sociální podpora, opatrovnictví, smluvní právo aj.).

V případě, že chcete využít právního poradenství Mgr. Radky Pešlové, kontaktujte sociální pracovnice asociace CZEPA (kupkova@czepa.czsixtova@czepa.cz), které mohou Váš dotaz právní poradkyni zprostředkovat.

Svůj dotaz máte možnost zadat i do poradny Vozejkov.cz.

Fotozdroj: Pixbay.com